Skip to content
Aanpak - Ontwerpstudio DUNC

Van begin tot eind; onze aanpak is duidelijk en helder. Wanneer er een offertevraag wordt uitgezet door een potentiele opdrachtgever, zitten we graag eerst om de tafel om de aanvraag voor ontwikkeling goed in kaart te brengen. Aan de hand hiervan stellen we een offerte op met daarin o.a. een voorlopig Programma van Eisen en een voorlopig conceptontwerp. Hiermee kunnen we een fixed-price voorstel of kostenschatting afgeven voor het ontwerpen, prototypen, testen, en opstarten / begeleiden van de productie.

Mocht de elektronica nog niet ontwikkeld zijn: we streven naar ‘early involvement’ om ervoor te zorgen dat het concept aan zo min mogelijk restricties van de elektronica onderhevig is en onze designers dus alle vrijheid hebben om te innoveren.

In geval van opdracht zal het vervolg grotendeels bestaan uit de hieronder beschreven stappen.

Analysefase

Tijdens deze fase zijn we voornamelijk bezig met het optimaliseren van het Programma van Eisen ter goedkeuring door de opdrachtgever. Op intern niveau worden kritieke punten en risico’s van het nieuwe product geïnventariseerd.

Aanpak_Analysefase
Aanpak Concept_DV

Conceptfase

Aan de hand van het voorlopig conceptontwerp wordt uiteindelijk een ontwerp opgezet op basis van het actuele programma van eisen en de inmiddels bekende componentgegevens plus aanvullende informatie. Dit ontwerp zal de meeste basisaspecten van het uiteindelijke ontwerp bevatten om verrassingen of extra werk in het vervolgtraject te vermijden. Vaak vinden in deze fase testen met zogenaamde proof-of-concept modellen plaats om kritieke ontwerprisico’s te ondervangen. Het conceptontwerp wordt middels een verslag toegelicht en ter beoordeling vrijgegeven aan de opdrachtgever.

Uitwerkfase

Wanneer het conceptontwerp en de eventuele aanpassingen hieraan zijn goedgekeurd, starten we met de technische engineering. Hierbij zijn produceerbaarheid, de assembleerbaarheid en ‘failure mode and effect analysis’ belangrijke aandachtspunten. In deze fase zullen ook de 2D productietekeningen worden opgesteld om alle specificaties en details van de onderdelen te verduidelijken. Als deze stappen zijn doorlopen wordt een uitgebreid verslag en eventueel een 3D zichtfile aangeleverd. In goed overleg werken we naar uw goedkeur om zo eensgezind te beginnen aan het prototype.

Aanpak Uitwerk
Aanpak_Prototyping_

Prototypefase

Als het uitgewerkte ontwerp is goedgekeurd starten we met de aanmaak van het prototype. Dit kan worden vervaardigd d.m.v. stereolithografie (3D printing) maar ook door gebruik van andere technieken zoals afgieten in polyurethaan hars m.b.v. siliconen malletjes. Hiermee kan het type kunststof, dat voor de productie zal worden toegepast, goed gesimuleerd worden voor testdoeleinden of een kleine serie voor veldtesten. Metaaldelen kunnen op de daadwerkelijk toe te passen productiemethode vervaardigd worden en rubberdelen zoals seals of keypads zelfs d.m.v.  een vereenvoudigde matrijs. Het prototype wordt zowel intern als door de opdrachtgever beoordeeld en gevalideerd. Indien nodig wijzigen we het ontwerp aan de hand van opmerkingen die het resultaat zijn van de prototypebeoordeling.

Gereedschapsfase

Ontwerpstudio DUNC ontwerpt met grote regelmaat spuitgietproducten. In deze fase worden hiervoor matrijzen ontworpen en aangemaakt. Dit begint met het opstellen van een handleiding voor de kwaliteitsinspectie. Hierdoor is het voor alle partijen duidelijk waarop het product (sample) zal worden beoordeeld. Hierna zal de gereedschapsmaker een voorstel doen voor de productiegereedschappen. Dit wordt beoordeeld waarna eventuele aanpassingen in goed overleg met de fabriek worden doorgevoerd. Hierna begint de daadwerkelijke aanmaak van de productiegereedschappen.

Aanpak_tooling3
Aanpak_Proeffase1

Proeffase

Als de gereedschapsaanmaak in de laatste fase komt zal deze getest moeten worden. Uit deze testen, ook wel trials genoemd, zullen de eerste samples (T-1) het resultaat zijn. Tijdens het vervaardigen van deze samples zal onze collega in China  op de productielocatie aanwezig zijn om de eerste beoordeling uit te voeren. Dit gaat aan de hand van inspectierapporten welke hier worden beoordeeld. Bij goedkeur worden de samples naar Nederland gestuurd om ze hier uitgebreid te beoordelen en voor te leggen aan de opdrachtgever. Dit hele proefproces zal zich herhalen totdat alle partijen akkoord zijn.

Productiefase

Wanneer het bovenstaande allemaal succesvol is afgerond zal de productie worden opgestart. De productiesamples worden op locatie, en middels de inspectierapporten hier beoordeeld. Na goedkeur worden de producten naar Nederland verscheept per boot of vliegtuig. Eenmaal in Oegstgeest aangekomen, worden de producten aan een laatste controle en eventuele test onderworpen. Na deze laatste vrijgave worden de producten naar de opdrachtgever of assembleur verzonden. Indien gewenst kan Ontwerpstudio DUNC de assemblagewerkzaamheden, of enkele delen ervan, uitvoeren.

Goede communicatie met de opdrachtgever en de eventuele assembleur is in ons werk uiterst belangrijk. Het slagen van projecten is voor een groot deel afhankelijk van heldere en duidelijke communicatie. Het doel is om hiermee de verwachtingen van de opdrachtgever te laten matchen met het beoogde resultaat. Het team is dan ook getraind in het zo optimaal uitvoeren van de communicatie tijdens het ontwikkeltraject.

Aanpak_prod

Goede communicatie met de opdrachtgever en eventuele assembleur is in ons werk uiterst belangrijk. Het slagen van projecten is voor een groot deel afhankelijk van heldere en duidelijke communicatie. Het team van engineers is dan ook getraind in het zo optimaal uitvoeren van de communicatie tijdens het ontwikkeltraject.

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA